De (auteurs-) rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website ( de daarin opgenomen gegevens, of afbeeldingen, geluiden, tekst en andere informatie) berusten uitsluitend bij Greenfingersonline. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greenfingersonline is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.