Ondanks de aandacht die wij besteden aan de weergegeven informatie op deze site, kan Greenfingersonline niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Greenfingersonline aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en  /of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Greenfingersonline is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en /of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons) gegevens.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *